Projekti

Potisnuta sećanja

Novi program javnih vođenja o istoriji ’90ih godina “Potisnuta sećanja” je stalni program javnih časova Centra za primenjenu istoriju,...

Read More