Centar za primenjenu istoriju na Samitu o zapadnom Balkanu

Direktor Centra za primenjenu istoriju, Milovan Pisarri, gostovao je na Samitu o zapadnom Balkanu zajedno sa drugim predstavnicima civilnog društva u Srbiji, na poziv Britanske ambasade u Beogradu.