CPI tim

Direktor udruženja, istorijski istraživač – Milovan Pisarri
Programska koordinatorka – Ružica Dević
Finansijski rukovodilac – Aleksandar Stojaković

Osnivači CPI su u poslednjih 15 godina aktivni u oblasti primenjene istorije, zaštite ljudskih prava, kulture sećanja, edukacije o Holokaustu i Porajmosu, suočavanja sa prošlošću, politika identiteta, istorije antifašizma i feminizma i do sada su realizovali više desetina projekata i programa u cilju istraživanja i razvijanja ovih tema u javnosti.

Osnivači(ce) i članovi(ice) Skupštine

Milovan Pisarri

Doktorirao je istoriju 2011. godine na Univerzitetu u Veneciji. U svom istraživačkom radu bavi se Holokaustom, genocidom nad Romima, antifašizmom, pitanjem civilnog stanovništva pod okupacijom. Objavljuje članke u međunarodnim stručnim časopisima i redovno učestvuje na naučnim skupovima u Srbiji i inostranstvu. Autor je i koordinator istorijskih istraživanja na međunarodnim projektima – o mestima stradanja u prvoj fazi Holokausta (Killing sites – The First stage of the Holocaust in Serbia and Croatia), o prinudnom radu u Srbiji (Producers, Consumers and Consequences of Forced Labour. Serbia 1941‒1944) i o mapiranju genocida nad Romima u Srbiji (Porajmos in Serbia: Mapping the Past, Changing the Present). Kao stručnjak je angažovan u Nacionalnoj radnoj grupi na projektu izrade edukativnih materijala o Holokaustu i antisemitizmu u Srbiji (u organizaciji Kuće Ane Frank iz Amsterdama, Ministarstva prosvete Republike Srbije i OEBS-a).

Ružica Dević

Diplomirala filozofiju (Univerzitet u Beogradu). Preko 10 godina je angažovana kao aktivistkinja i koordinatorka u oblasti ljudskih prava, suočavanja sa prošlošću, na radu sa manjinama i marginalizovanim grupama. U Inicijativi mladih za ljudska prava je vodila programe regionalne saradnje između Kosova, Srbije i BiH. Kao istraživačica i koordinatorka radila je na projektu stvaranja digitalne arhive jevrejske zajednice Srbije pre Drugog svetskog rata od strane Saveza jevrejskih opština Srbije. Od 2018. godine je alumnistkinja Državnog sekretarijata SAD-a u okviru Community Solutions Programa koji je provela u Muzeju Holokausta u Los Anđelesu. Radila je kao koordinatorka na međunarodnim projektima o mestima stradanja u prvoj fazi Holokausta (Killing sites – The First stage of the the Holocaust in Serbia and Croatia), i o prinudnom radu u Srbiji (Producers, Consumers and Consequences of Forced Labour. Serbia 1941‒1944).

Marijana Stojčić

Sociološkinja, istraživačica, feministička i mirovna aktivistkinja. Oblasti interesovanja: kultura sećanja i politike povesti, politike identiteta, istorija feminizma i socijalni pokreti. Poslednjih godina u fokusu njenog rada je kritičko promišljanje jugoslovenskog nasleđa, aktuelnih politika sećanja i strategija istorijskog revizionizma, funkcija koje one imaju danas i njihovoj povezanosti sa širim evropskim i globalnim kontekstom. Neki od relevantnih radova i publikacija: Proleteri svih zemalja ko vam pere čarape? Feministički pokret u Jugoslaviji 1978-1989 (Beograd, 2009); Gde je nestala Roza Luksemburg? Recepcija ideja Roze Luksemburg u Srbiji/SFRJ (Beograd, 2011); Paradoksi jednakosti – Istraživanje o delovanju institucija u Srbiji na rešavanju problema interno raseljenih žena (Beograd, 2013); E-zbornik Nasleđe jugoslavenskog socijalizma. Promišljanje. Razgovor. Rasprava. Kritika (Beograd, 2014); Homofobija i internalizovana homofobija – Kvalitativno istraživanje (Beograd, 2016); Na tragu Podunavskih Nemaca (Beograd, 2016); From Partisans to Housewives: Representation of Women in Yugoslav Cinema (Rijeka, 2017); Slika/e neprijatelja – Istraživanje medijskog izveštavanja o izbeglicama u Srbiji (Beograd, 2017); Nelagodnost(i) u istoriografiji – Analiza postavke i vođenja kroz izložbu Muzeja Banjičkog logora (Beograd, 2018); Kako se stvara(la) istorija… – Lične priče učesnika i učesnica Narodnooslobodilačke borbe (Beograd, 2018).

James May

 

 

 

 

 

Mirko Medenica

pravnik i aktivista za ljudska prava. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru međunarodno javno parvo. Kao istraživač i pravnik sarađivao sa Fondom za humanitarno pravo, Ženama u crnom i drugim organizacijama za ljudska prava.

 

 

Vladimir Opsenica

Radi kao freelance art direktor, grafički dizajner i fotograf. Više od 10 godina iskustva rada u komercijalnom sektoru na pozicijama art i kreativnog direktora, stratega za koncepte diferencijacije i advertising-a. U nekomercijalnom sektoru, kao grafički dizajner  sarađuje sa nevladinim organizacijama Gayten-LGBT, Centar za kvir studije i Asocijacija DUGA, a sarađivao je i sa organizacijama: Labris, Rekonstrukcija Ženski fond, Udruženje mladih Roma Srbije, Crveni krst Srbije, Forum Syd, UNHCR Srbija, Kulturni centra Rex, SKC Beograd, Festival Slobodna zona, Festival orgulja, Bitef Teatar, Bitef Festival, Festival culturescapes Balkan, Stanica – servis za savremeni ples, Kulturni centar MKM, odeljenjima rodnih studija na Universität Wien i Charles University…

2016. se pridružuje projektnom timu Saveza antifašista Srbije, u okiviru kojeg radi na projektima Antifašistički bioskop i Usmene istorije, kao fotograf, kamerman i montažer. 2017. pokreće autorski projekat ZNAM-ZNAŠ video-pojmovnik.

 

 

Aleksandar Stojaković

Teoretičar književnosti i reditelj. Studirao je Filološki fakultet na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti. Pohađao školu filmske režije Alternativnog filmskog centra. Bio je član redakcije „QT Magazin“, časopisa za kvir teoriju u kulturu. Istraživač-sadarnik na istraživanjima “Parada ponosa i LGBT populacija” (2014) i “Homofobija i internalizovana homofobija u Srbiji, kvalitativno istraživanje” (2016). Snimio je dokumentarni film “Živod pod maskom” (2016). Od 2015. godine predsednik Centra za kvir studije. Sarađuje sa Savezom antifašista Srbije.

 

Nada Banjanin Đuričić

Profesorka sociologije u Železničkoj tehničkoj školi u Beogradu. Koristi interaktivan pristup u nastavi, metode aktivnog učenja i kritičkog mišljenja. Njena interesovanja uključuju teorijske aspekte rodno zasnovanog nasilja i zlostavljanja dece u porodici. Autorka je monografije, sociološke studije „Udarac po duši“ (IKSI i JCPD, 1998), dvadesetak članaka u stručnoj periodici; koautorka je nekoliko priručnika za nastavnike.Učestvovala je u nekoliko višegodišnjih obrazovnih projekata: projekti o ljudskim pravima Asocijacije za kreativnu komunikaciju i debatu ACCD; Međunarodni program „Promišljanje u demokratiji“ u organizaciji Građanskih inicijativa i CRF Los Anđeles, Kalifornija uz učešće na Međunarodnoj konferenciji u Denveru, Kolorado; Interkulturalnost kroz književnost i dijalog – INCLUDE sa Grupom 484.

Poslednjih godina se bavi implementacijom nastave o Holokaustu u redovne nastavne programe. Završila je više domaćih i međunarodnih seminara. Koautorka je i realizatorka akreditovanog programa stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika – Učiti o Holokaustu, u organizaciji Grupe 484.

 

 

Jasmina Lazović

Dilomirala jer novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a trenutno je studentkinja na master studijama Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava. Aktivistkinja je na polju suočavanja sa prošlošću od 2008. godine, kada je stažirala u Međunarodnom krivičnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Gotovo deset godina je radila u Inicijativi mladih za ljudska prava, uglavnom na programima tranzicione pravde, suočavanja sa prošlošću i regionalne saradnje. Bila je angažovana u zagovaranju i uspostavljanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih, kao jedinog institucionalnog regionalnog mehanizma osnovanog sa ciljem da doprinese pomirenju u regionu Zapadnog Balkana. Alumnistkinja je Fondacije Robet Boš i Centra za komparativne studije konflikta. Tokom 2014. godine učestvovala je u profesionalnoj razmeni između Kosova i Srbije, kada je u okviru programa Balkanskog fonda za demokratiju boravila dva meseca u Prištini. Od 2014. godine je članica trans-evrospke mreže praktičara i praktičarki na polju memorijalizacije – Memory Lab.

CPI je član Međunarodne koalicije mesta savesti

Javni čas: Sajmište

Antiratni otpor tokom devedesetih

Okrugli sto: Istorija mentalnog zdravlja

beogradska mesta sećanja na sukobe 90-ih

CPI na Samitu o Zapadnom Balkanu

Javni čas: Zločini nad civilima na Kosovu 1999. godine

Kategorije