Formalna i neformalna edukacija predstavljaju polja u kojima istraživanja i promatranje osetljivih tema prošlosti dobijaju prostor i formu prenosa znanja, diskusija i stvaranja novih narativa – alternativnih dominantnim nacionalističkim pristupima prošlosti. Realizacija edukativnih materijala za škole, održavanje radionica, rad sa nastavnicima, aktivistima, studentima raznih fakultetskih smerova, u centru su metodologije CPI.

Stručnjaci CPI su realizovali samostalno ili u ukviru drugih projekata niz materijala:

Džanes ko sem?

Edukativani materijali za nastavnike o stradanju Roma tokom Drugog svetskog rata organizovani su u nekoliko sekcija. Prva, uvodna, sadrži osnovne informacije o jeziku i kulturi, kao i o istoriji i stradanju Roma. Slede dve radionice o genocidu, sastavljene na osnovu pedagoških preporuka najvažnijih svetskih institucija koje se bave sećanjem na Holokaust i masovne zločine, i dve o današnjem anticiganizmu u Srbiji. Urednik publikacije je Milovan Pisarri a radionice za nastavnike je osmislila Nada Banjanin Đuričić.

 

Sveske o nastanku fašizma i nacizma

U okviru projekta „Vremeplov“ , Fond B92 objavio je edukativni set pod nazivom Sveske o nastanku i posledicama fašizma. Set je namenjen učenicima srednjih škola  i sadrže 4 naslova: Nastanak fašizma, Antifašizam, Neonacizam i neofašizam i Kultura sećanja. Autori su Milovan Pisarri i Aleksandar Weisner.

Pojmovnik antifašističke borbe

Džepni priručnik sa glavnim pojmovima vezanim za antifašističku borbu, kolaboraciju, narodne  heroje, kulturu sećanja. Urednik je Milovan Pisarri.

preuzimanje (PDF, 5,6 MB)