Centar za primenjenu istoriju vrši istorijska istraživanja koristeći primarne izvore za analizu istorijskih narativa. U istraživačkom postupku CPI ispituje i pronalazi arhivska dokumenta, fotografije i drugu arhivsku građu, vrši terenska istraživanja lokacija i mesta od istorijskog značaja, i prikuplja i dokumentuje svedočenja.

Za predmet svog istraživanja CPI uzima istoriju XX veka, marginalizovane istorijske događaje i narative čija je analiza i činjenička interpretacija od posebnog značaja za razumevanje aktuelnih društvenih tokova.

Osnivači i saradnici CPI u svom prethodnom radu realizovali su više desetina istraživačkih projekata iz oblasti Holokausta, Drugog svetskog rata, stradanja Roma, suočavanja sa prošlošću, prinudnog rada, istorije i kulture jevrejske zajednice u Srbiji, kulture sećanja i povezanih tema.

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

Istraživanje istoričara i osnivača CPI, Milovana Pisarrija o genocidu nad Romima tokom Drugog svetskog rata. Jedno od prvih istraživanja na temu Porajmosa u Srbiji.

Više o istraživanju (PDF, 2 MB)

Mesta stradanja – prva faza Holokausta u Srbiji i Hrvatskoj

Istraživanje lokacija mesta stradanja i masovnih streljanja Jevreja u Srbiji i Hrvatskoj u ranoj fazi Holokausta. Istorijski istraživač na ovom projektu Milovan Pisarri sproveo je terensko i arhivsko istraživanje ovih lokacija u Srbiji, i otkrio dve do sada nepoznate lokacije – Bubanj potok i Rakovicu.

Prezentaciju istraživanja i više informacija o projektu možete naći na vebsajtu projekta.

Projekat je realizovan od strane Saveza jevrejskih opština Srbije, Odseka za kulturalne studije Univerziteta u Rijeci i CIEH-a.

Prinudni rad u Srbiji tokom Drugog svetskog rata

Istraživanje, prikupljanje i objavljivanje dokumenata iz domaćih arhiva i arhiva iz Nemačke o prinudnom radu u Srbiji u periodu od 1941. do 1944. godine. U saradnji sa istoričarkom dr Sanelom Schmid, Milovan Pisarri je uredio zbornik radova o temi prinudnog rada koji će biti objavljen 2018. godine na srpskom, nemačkom i engleskom jeziku. Istraživanje je sprovedeno u saradnji sa CIEH-om.

Više o istraživanju

cieh-chre.org/forcedlabourinserbia

Pisma sa Banjičkog logora