Centar za primenjenu istoriju (CPI) poziva sve zainteresovane da se u nedelju 31. marta 2019. pridruže javnom času o logoru Topovske šupe.

Okupljanje je predviđeno za 12.00 časova na platou u Tabanovačkoj ulici br. 11. Ovaj javni čas vodiće istoričar Milovan Pisarri, direktor CPI. Učešće je besplatno.

U blizini centra Beograda između avgusta i novembra 1941. godine nalazio se logor za Jevreje i Rome poznat kao logor Topovske šupe. Svi, osim retkih slučajeva, ubijeni su u masovnim streljanjima u jesen 1941. godine uglavnom na stratištu u Jabuci kod Pančeva. Po raspoloživim procenama, kroz njega je prošlo oko 5.000 Jevreja i 1.500 Roma. O Topovskim šupama se i dan danas, nažalost, jako malo zna.

Danas, lokacija logora Topovske šupe je zaboravljena, zapuštena i nepoznata široj javnosti, i samoj lokaciji preti uništenje zbog najavljene izgradnje tržnog centra.

Javni čas se organizuje u okviru projekta „Mapiranje Holokausta – logor Topovske šupe“ koji Centar za primenjenu istoriju sprovodi uz podršku Saveza jevrejskih opština Srbije.

Više informacija: www.topovskesupe.rs