Javni čas: Logor na Sajmištu

Centar za primenjenu istoriju (CPI) poziva sve zainteresovane da se u subotu, 8. decembra 2018. pridruže obeležavanju 77. godine od osnivanja logora na Sajmištu i deportacije jevrejskih i romskih žena i dece.

«Jevrejski logor Zemun», poznatiji kao logor na Sajmištu, osnovan je decembra 1941. godine od strane nacističkih snaga u Beogradu u cilju definitivnog uništenja jevrejske, pa i romske populacije Beograda i okupirane Srbije. Do maja 1942. godine kroz njega će proći oko 6.400 Jevreja i 600 Roma. Dok su Romi u većini pušteni, skoro su svi Jevreji ubijeni upotrebom specijalnog gasnog kamiona. Logor će narednih godina biti namenjen interniranju srpskih civila sa teritorija Nezavisne države Hrvatske kao i pripadnika pokreta otpora.

Okupljanje je predviđeno za 11.00 časova na platou ispred zgrade «The English Book», u ulici Staro Sajmište 29. Odatle ćemo poći u obilazak lokacije gde se nalazio logor.

Ovaj javni čas vodiće istoričar Milovan Pisarri, direktor CPI.

Javno vođenje je besplatno.