Centar za primenjenu istoriju organizuje u nedelju, 6. oktobra 2019. godine, javno vođenje kroz uži centar Beograda, tokom kojeg ćemo obići neke od ključnih lokacija vezanih za studentske proteste tokom devedesetih godina  u Beogradu. Okupljanje je u 12 časova kod Terazijske česme (pored hotela “Moskva”). Javno vođenje je besplatno i svi koji žele da prisustvuju treba da se prijave slanjem mejla na office@cpi.rs, do petka,  4. oktobra 2019. godine.

Ocene studentskih protesta tokom devedesetih (posebno onog najmasovnijeg 96/97) danas se često kreću između njihove heroizacije, umnogome obojene optimizmom sećanja samih učesnika/ca i gorčine po pitanju njihovih suštinskih efekata. Na ovom javnom vođenju podsetićemo se tri najznačajnija studentska protesta tokom devedesetih (onog 1991. godine, studentskog protesta 1992. i onog najmasovnijeg 96/97), konkretnih povoda za njih, oblika i formi u kojima su se odvijali, ali i kako je širi društveni kontekst uticao na na njihovu artikulaciju i kakav je bio odgovor studenata/kinja na društvene probleme s kojima su se susretali. Ovo je prilika i da otvorimo pitanje koji su dometi i ograničenja ovih studentskih protesta, ali i u kojoj meri je to relevantno za današnjicu.

Program javnih vođenja „Potisnuta sećanja“ o istoriji devedesetih godina podržala je Rekonstrukcija Ženski Fond.