Javni čas:

Zločini nad civilima na Kosovu 1999. godine

Centar za primenjenu istoriju (CPI) poziva sve zainteresovane građane i građanke da se u subotu 25. avgusta 2018. pridruže javnom času o zločinima nad civilima na Kosovu 1999. godine i javnom vođenju do baze SAJ MUP RS u Batajnici, gde su se nalazile masovne grobnice ubijenih albanskih civila sa Kosova.
Okupljanje je predviđeno za 17.00 časova u parku kod hotela Palas (Topličin venac 23). Odatle ćemo poći do lokacije u naselju 13. maj u Batajnici, delom peške, a delom gradskim prevozom (autobus 706).
Zločini nad civilnim stanovništvom Kosova tokom 1998. i 1999. godine su bili mnogobrojni, razmere i sistematičnost ovih zločina jasno su ukazivali da iza njih stoje najviši državni organi i da se oni odvijaju po unapred pripremljenom planu. I pored brojnih dokaza koji su prezentovani, presuda Međunarodnog krivičnog suda, kao i domaćih sudova, činjenice o ovim događajima su skoro nepoznate široj javnosti. Kao očigledan primer ističe se masovna grobnica u beogradskom naselju Batajnica, u kojoj su se nalazila tela 744 albanska civila, ubijenih 1999. godine na Kosovu. Na samo 10 kilometara od centra grada, samo par stotina metara od prvih stambenih  zgrada, za Beograđane je ova lokacija, kao i dešavanja vezana za nju, ostala tajna.

Ovaj javni čas vodiće Mirko Medenica.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti slanjem mejla na office@cpi.rs.