Centar za primenjenu istoriju (CPI) poziva sve zainteresovane da se u subotu 6. aprila 2019. pridruže javnom času o zločinima nad civilima na Kosovu 1999. godine i javnom vođenju do baze SAJ MUP RS u Batajnici, gde su se nalazile masovne grobnice ubijenih albanskih civila sa Kosova.

Do lokacije u naselju 13. maj u Batajnici stižemo gradskim autobusom od Zelenog venca. Više informacija o lokaciji nalaženja i planu puta možete dobiti putem mejla na office@cpi.rs.

Ovaj javni čas vodi saradnik CPI, Mirko Medenica.

Javno vođenje je besplatno i svi koji žele da prisustvuju treba da se prijave slanjem mejla na office@cpi.rs do srede 3. aprila.

Program javnih vođenja „Potisnuta sećanja“ o istoriji devedesetih godina podržala je Rekonstrukcija Ženski Fond.
_________________________________________________
Zločini nad civilnim stanovništvom Kosova tokom 1998. i 1999. godine su bili mnogobrojni, razmere i sistematičnost ovih zločina jasno su ukazivali da iza njih stoje najviši državni organi i da se oni odvijaju po unapred pripremljenom planu. I pored brojnih dokaza koji su prezentovani, presuda Međunarodnog krivičnog suda, kao i domaćih sudova, činjenice o ovim događajima su skoro nepoznate široj javnosti. Kao očigledan primer ističe se masovna grobnica u beogradskom naselju Batajnica, u kojoj su se nalazila tela 744 albanska civila, ubijenih 1999. godine na Kosovu. Iako im se nalazila u komšiluku, 10 kilometara od centra grada, samo par stotina metara od prvih stambenih zgrada, za Beograđane je ova lokacija, kao i dešavanja vezana za nju, ostala tajna.

“Potisnuta sećanja” je stalni program javnih časova Centra za primenjenu istoriju, o istoriji devedesetih godina. Glavni cilj programa je da se javnosti približe istorijske činjenice i marginalizovana istorijska zbivanja koja su ključna za razumevanje društvenih procesa danas. Javnost u Srbiji izložena je vladajućem narativu koji, u cilju očuvanja politika koje se zasnivaju na nacionalizmu, rasizmu i militarizaciji, ne govore o odgovornosti, pomirenju i poštovanju žrtava, kao ključnim mehanizmima za izgradnju kulture mira u našim društvima. Iz tog razloga, CPI tim, koristeći metodologiju “javne istorije” i “istorije izvan učionice”, otvara javni dijalog o temi sukoba iz ’90ih i raspadu Jugoslavije, i upotrebljava javne prostore koji kao mesta sećanja svedoče o ovim zbivanjima.