Centar za primenjenu istoriju pokrenuo je novi projekat u 2019/2020. godini „Budi glas a ne eho – Mapiranje mesta sećanja u 10 gradova u Srbiji“, koji za cilj ima podizanje svesti o postojećim modelima kolektivnog sećanja i nasleđu konfliktne prošlosti, očuvanju javnog prostora za društveno delovanje i transformacije mesta sećanja kao mesta od javnog interesa.

Kroz niz aktivnosti i konkretne akcije u lokalnim sredinama, CPI tim će u saradnji sa 10 lokalnih organizacija i aktivista/kinja, organizovati obrazovani modul na temu kulture i politike sećanja, gde će se učesnici/e upoznati sa osnovnom teorijom i praksom kulture sećanja, kako u Srbiji, tako i u drugim post-konfliktnim društvima. Nakon obrazovnog modula učesnici/e će raditi na mapiranju obeležnih i neobeleženih mesta sećanja vezanih za ’90te godine, u njihovim lokalnim zajednicama. Završni događaj će podrazumevati realizaciju javnih akcija koje za cilj imaju da doprinesu vidljivosti ovih mesta u javnosti. Svi rezultati projekta i mapirana mesta sećanja biće predstavljena na javnoj prezentaciji u Beogradu.

U skladu sa Zakonom o ratnim memorijalima koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila u junu 2018. godine onemogućeno je institucijalno sećanje na stradanje širokog dijapazona različitih grupa tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. Stoga je ovaj projekat usmeren na osnaživanje aktivizma u okviru civilnog društva koji bi nadomestio nedostatke usvojenog zakona. Poseban akcenat se stavlja na mesta koja su važna u kontekstu sećanja na sukobe 1990-ih godina, a koja su u javnom diskursu zanemarena ili zaboravljena. Zvanična istorija Srbije koja se u društvenom prostoru materijalizuje u knjigama iz istorije i školskim udžbenicima, muzejskim postavkama, spomenicima, imenima ulica, državnim praznicima i slično, istorija je selektivnog pamćenja i selektivnog zaboravljanja. Ono što posebno zabrinjava je da se interpretacije istorijskih događaja danas u Srbiji poklapaju sa zloupotrebama istorije koje su korišćene u propagandne svrhe za raspirivanje straha i mržnje prema drugima još od početka 1980-ih. Ovakve prakse rezultiraju u osnaživanju mržnje prema drugima, stalno tinjajućem  konfliktu niskog intenziteta i rastu etničke distance. Brojna istraživanja pokazuju da su ove tendencije još izraženije među mlađim generacijama.

Projekat je podržao Fond za otvoreno društvo.