Misija

Centar za primenjenu istoriju (CPI) je udruženje građana osnovano 2018. godine u cilju primene istorije u službi društva. U svom radu, CPI koristi multidisciplinarni pristup, digitalne medije i metodologiju koja u centar istraživanja stavlja civilnu interpretaciju istorije. Centar je osnovala grupa istoričara/ki, aktivista/kinja i eksperata/tkinja u oblasti primenjene istorije, ljudskih prava i kulture sećanja, na čelu sa dr Milovanom Pisarrijem.

Centar za primenjenu istoriju:

promoviše primenu istorije u službi društva, a u cilju razvijanja kritičkog razmišljanja o istorijskim tokovima i ključnim pitanjima vezanim za razumevanje sadašnjosti;

osnažuje izgradnju kulture mira i društva zasnovanog na solidarnosti, odgovornosti i jednakosti, polazeći od civilne interpretacije istorijskih iskustava;

razvija edukativne prakse za pristupanje aktuelnim problemima društva i promišljanju sveta, koristeći multidisciplinarni pristup, metodološke i teorijske alate istoriografije;

bori protiv revizionizma istorije i rehabilitacije ratnih zločinaca, nacističih i fašističkih kolaboracionista i za očuvanje kulture pamćenja kroz komemorativne prakse i obeležavanja mesta stradanja.

U cilju postizanja tih ciljeva Centar za primenjenu istoriju:

vrši istorijska istraživanja, objavljuje naučne publikacije, organizuje stručne skupove, prikuplja usmena svedočenja;

koristi digitalne medije za istorijske analize i prezentacije istorijskih istraživanja široj javnosti, promovišući digitalnu istoriju kao metod približavanja i dostupnosti istorijskih sadržaja svima, naročito u polju digitalnog mapiranja;

organizuje javna vođenja i studijske posete istorijskim mestima, kao i posebne višednevne istorijske ture u duhu “odgovornog turizma”;

priprema, u saradnji sa drugim organizacijama i pojedincima, pozorišne predstave, izložbe, filmove i koristi druge kulturne i umetničke medije za prezentacije istorijskih sadržaja;

učestvuje u javnim debatama i stvaranju medijskog sadržaja;

održava stručne seminare i radionice za nastavničko osoblje, studente, aktiviste i sve zainteresovane;

podržava umrežavanje organizacija i pojedinaca kao oblik solidarnog delovanja u Srbiji, regionu i Evropi.

CPI je član Međunarodne koalicije mesta savesti

Javni čas: Sajmište

Antiratni otpor tokom devedesetih

Okrugli sto: Istorija mentalnog zdravlja

beogradska mesta sećanja na sukobe 90-ih

CPI na Samitu o Zapadnom Balkanu

Javni čas: Zločini nad civilima na Kosovu 1999. godine

Kategorije