Centar za primenjenu istoriju organizuje stručne skupove, seminare i radionice u cilju razmene iskustava, prezentacije novih dostignuća u nauci, razvijanju diskusija u okviru naučne zajednice i zarad prezentacije projektnih istraživanja.  Stručnjaci CIP su poslednjih godina organizovali niz događaja takve vrste u saradnji sa raznim partnerima.

Članovi CPI-a su redovni izlagači na mnogim seminarima, radionicama, naučnim skupovima u Srbiji i u Evropi.