Okrugli sto:

Istorija mentalnog zdravlja: od dehumanizacije i otuđenja do demokratske psihijatrije

U čast dr Franka Bazalje, pionira reforme mentalnog zdravlja i 40 godina od Zakona 180

Italijanski institut za kulturu I Kneza Miloša 56 I Beograd I 8. novembar 2018. I 17.45 časova

Centar za primenjenu istoriju, Italijanski institut za kulturu i udruženje Prostor imaju čast pozvati Vas na okrugli sto  Istorija mentalnog zdravlja: od dehumanizacije i otuđenja do demokratske psihijatrije, kojim obeležavamo  40 godina od usvajanja Zakona 180, poznatog  kao Zakon Bazalja. Zakon 180 je reformisao  psihijatrijski sistem u Italiji i svetu i označio ključan korak ka okončanju pritvora i represiji osoba sa problemima mentalnog zdravlja.
Kroz javnu raspravu nastojimo da podignemo svest o diskriminaciji i stigmatizaciji koju još uvek osećaju osobe sa problemima mentalnog zdravlja danas, istaknemo nedostatak centara za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici i da poboljšamo stavove prema mentalnim bolestima i osobama sa problemima mentalnog zdravlja.
Panelisti okruglog stola će prezentovati život, rad i nasleđe dr Franka Bazalje i razgovarati o radu centara za mentalno zdravlje u Italiji i Srbiji, 40 godina nakon usvajanja Zakona 180, mogućnostima promene praksi zaštite mentalnog zdravlja i istaći dobre primere deinstitucionalizacije i reforme psihijatrijskog bolničkog sistema.
Okrugli sto je deo većeg istraživačkog projekta Centra za primenjenu istoriju planiranog za 2019. godinu, koji će rezultirati izložbom, vebsajtom i publikacijom o istoriji psihijatrijskog sistema u Italiji i Srbiji (Jugoslavija), prezentacijom života i dela dr Franka Bazalje, vodeće figure u psihijatriji koja je započela revoluciju u praksi mentalnog zdravlja.

Program (Italijanski institut za kulturu, Kneza Miloša 56)

17.45 – 18.15 Dokumentarni film
X day, I grandi della scienza del Novecento: Franco Basaglia (titl na engleskom jeziku)
18.15 – 18.30 Pozdravni govor
Direktor Italijanskog instituta za kulturu (Davide Scalmani)
Direktor Centra za primenjenu istoriju (Milovan Pisarri)
18.30 – 19.30 Okrugli sto, moderator Mina Aleksić (Prostor)
Dr. Maria Grazia Giannichedda (Predsednica Fondacije “Franka i Franko Bazalja”)
Dr. Franco Rotelli (Psihijatar)
Dr. Aleksandra Gavrilović (Direktorka specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti “Kovin”)
Vlada Janković (član Udruženja korisnika psihijatrijskih usluga i članova njihovih porodica “Duša”)
19.30 – 20.00 Pitanja i diskusija
20.00 Koktel
* Prevod na srpski jezik je obezbeđen, program je otvoren i besplatan za javnost
 
Učesnici/e
Maria Grazia Giannichedda, sociološkinja i predsednica Fondacije „Franka i Franko Bazalja“. Članica nacionalnog odbora „Stop OPG“. Predaje sociologiju političkih fenomena na Univerzitetu u Sassariu. Sledila je psihijatrijsku reformu od početka.  Kao ekspertkinja Svetske zdravstvene organizacije i Evropske komisije koja se bavi ljudskim pravima, participativnim procesima i borbom protiv socijalne isključenosti,  bila je jedna od glavnih i najbližih saradnika nezaboravnih Franke i Franka Bazalje, čija se borba za demokratsku psihijatriju i ljudsko dostojanstvo svih ljudi i dalje nastavlja.
Franco Rotelli je italijanski psihijatar. Bio je jedan od protagonista psihijatrijske reforme u Italiji i jedan od glavnih saradnika Franka Bazalje, najpre u psihijatrijskoj bolnici Parme, a potom do 1979. godine u psihijatrijskoj bolnici u Trstu. Od 1979. do 1995. Rotelli je bio direktor psihijatrijske bolnice u Trstu i nakon zatvaranja direktor Službe za mentalno zdravlje pokrajine. od 2000., više od 10 godina je bio generalni direktor lokalnog zdravstvenog centra u Trstu. Godine 2013. izabran je za člana i predsednika Komisije za zdravstvenu i socijalnu politiku regije Friuli Venezia Giulia.
Aleksandra Gavrilović,  psihijatrica i direktorka Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti „Kovin“. Članica je radne grupe za izradu Strategije zaštite mentalnog zdravlja koje je uspostavilo Ministarstvo zdravlja. Koautorka je rada prihvaćenog za prezentaciju na Međunarodnom kongresu DGPPN u Berlinu. Autorka rada predstavljenog na Kongresu bolničke psihijatrije s međunarodnim sudelovanjem u Beogradu.
Mina Aleksić, predsednica Udruženja građana Prostor, od 2010. godine radi na razvoju usluga u zajednici za osobe sa problemima mentalnog zdravlja i destigmatizaciju ove populacije u Srbiji. Svrha organizacije je razvijanje od strane lokalnih opština prepoznatih i održivih usluga mentalnog zdravlja u zajednici . Prostor je tokom proteklih 7 godina pružao usluge u zajednici za korisnike psihijatrijsih usluga, kroz različite programe sa ciljem osnaživanja, podrške njihovoj resocijalizaciji i pružanju psihološke podrške. Prostor je predstavnik međunarodne mreže Hearing Voices i jedan od osnivača West Balkan Hearing Voices Network.
Vlada Janković je član Udruženja korisnika psihijatrijskih usluga i njihovih porodica “Duša” koje je osnovano u Beogradu 2009. godine. Ovo udruženje sarađuje sa ostalim organizacijama civilnog društva koje se bave ovom temom, institucijama i lokalnom samoupravom. Neke od glavnih aktivnosti Udruženja su pozorišne radionice, grupe samo-pomoći, likovne radionice, različite radionice psihološke podrške, grupna psihoterapija, art terapija, živa biblioteka, časovi jezika i kompjutera itd. Članovi “Duše” je član Mreže udruženja korisnika psihijatrijskih usluga NAUM. Opština Savski Venac trenutno ustupa svoje prostorije “Duši” za povremeno korišćenje.

* Duša i Prostor nemaju na raspolaganju sopstvene prostorije za redovno korišćenje; ne postoji institucionalna podrška i stabilno finansiranje. Neke od aktivnosti su finansirane kroz jednokratne projekte, a osoblje je uglavnom angažovano na volonterskoj osnovi. Ne postoji održivost u pružanju usluga mentalnog zdravlja u zajednici.