Centar za primenjenu istoriju poziva sve nastavnike/ce, profesore/ke društvenih nauka i edukatore/ke iz oblasti Holokausta, da se prijave na dvodnevni seminar posvećen nastavi i izučavanju istorijata Holokausta, u organizaciji Yahad-in Unum, Centra za primenjenu istoriju i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Seminar će se održati 5. i 6. oktobra 2019. godine u Centru za kulturnu dekontaminaciju (ul. Birčaninova br. 21), na engleskom jeziku.

Zbog ograničenog broja mesta, molimo sve zainteresovane da do 10. septembra pošalju CV (jedna strana) i motivaciono pismo, na srpskom jeziku, na adresu centarzaprimenjenuistoriju@gmail.com.

Program seminara