Partneri

Viaggiare i Balcani

Centar za primenjenu istoriju je zvaničan partner organizacije „Viaggiare i Balcani“ (viaggiareibalcani.it) koja redovno organizuje grupna putovanja iz Italije po bivšoj Jugoslaviji, u metodološkom okviru „odgovornog turizma“.  CPI će kao partnerska organizacija u 2018. i 2019. godini organizovati više studijskih posete po Srbiji na lokacije od istorijskog značaja, kao i istorijske ture tematski vezane za istoriju bivše Jugoslavije.

CPI je član Međunarodne koalicije mesta savesti

Javni čas: Sajmište

Antiratni otpor tokom devedesetih

Okrugli sto: Istorija mentalnog zdravlja

beogradska mesta sećanja na sukobe 90-ih

CPI na Samitu o Zapadnom Balkanu

Javni čas: Zločini nad civilima na Kosovu 1999. godine

Kategorije