Kulturni centar Šabac, 15-24. novembar 2018.

Narodna biblioteka Bor, 28. novembar – 9. decembar 2018.

Arhiv Vojvodine, Novi Sad, 13 – 24. decembar 2018.