Publikacija: “Spašavanje Srbije. Američka misija i epidemija tifusa u Srbiji 1915.”

Izašla je nova publikacija u izdanju CPI

SPAŠAVANJE SRBIJE. AMERIČKA MISIJA I EPIDEMIJA TIFUSA U SRBIJI 1915.

Autor publikacije: Milovan Pisarri

Koordinatorka projekta: Ružica Dević

Prevod sa italijanskog i lektura: Jelena Stojanović

Dizajn i prelom: Vladimir Opsenica

Beograd, 2018.

Projekat je podržala Ambasada SAD u Beogradu

preuzmi : PDF, 4 MB
Projekat se realizuje uz podršku Ambasade SAD u Srbiji, a u sklopu obeležavanja 100 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između SAD i Srbije.