Izašla je nova publikacija u izdanju CPI

SPAŠAVANJE SRBIJE. AMERIČKA MISIJA I EPIDEMIJA TIFUSA U SRBIJI 1915.

 

CIP – Katalogizacija u publikaciji –
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

Pisari, Milovan, 1980-
Spašavanje Srbije : američka misija i epidemija tifusa u Srbiji 1915. :
katalog izložbe / Milovan Pisarri. – Beograd : Centar za primenjenu istoriju, 2018 (Beograd : Standard 2). – 31 str. : ilustr.; 15×19 cm

Tiraž 300. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 978-86-81386-00-2

a) Vojni sanitet, ratni – Srbija – 1914-1918 – Izložbeni katalozi
b) Prvi svetski rat 1914-1918 – Srbija – Izložbeni katalozi
c) Valjevo – 1915 – Izložbeni katalozi

 

preuzmi : PDF, 4 MB

 

 

US-Emb.jpg

Projekat se realizuje uz podršku Ambasade SAD u Srbiji, a u sklopu obeležavanja 100 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između SAD i Srbije.