Tim Centra za primenjenu istoriju, u partnerstvu sa nemačkom organizacijom Culture and more, pokreće u 2019/2020. godini inicijativu i javnu kampanju za očuvanje lokacije i originalnih zgrada bivšeg logora Topovske šupe.

Logor Topovske šupe je jedan od prvih logora za Jevreje i Rome u Evropi. Nalazio se u blizini centra Beograda, na mestu današnje Autokomande. Između avgusta i novembra 1941. godine, prema postojećim izvorima, kroz ovaj logor je prošlo oko 5,000 muških Jevreja i oko 1,500 muških Roma. Svi, osim retkih slučajeva, ubijeni su u masovnim streljanjima na stratištima oko Beograda. Danas, lokacija bivšeg logora Topovske šupe je zaboravljena, zapuštena i nepoznata široj javnosti. Postoji velika opasnost da zgrade koje su bile sastavni deo logora budu uništene zbog najavljene izgradnje tržnog centra.

Projektni tim namerava da izvrši istoriografsko istraživanje logora, mapiranje lokacije, dokumentovanje trenutnog stanja i da na taj način trajno očuva sećanje na logor i žrtve logora. Istoriografsko istraživanje će podrazumevati prikupljanje arhivske građe u arhivima u Srbiji i Nemačkoj, intervjue, izgradnju baze podataka sa žrtavama logora i objavljivanje rezultata na vebsajtu projekta. U cilju podizanja svesti i alarmiranja lokalne i internacionalne javnosti, projektni tim namerava da pokrene javnu kampanju za očuvanje originalnih zgrada logora od uništenja, kao prvi korak ka izgradnji trajnog memorijala Topovske šupe.

Projekat Mapiranje Holokausta – Očuvanje logora Topovske šupe podržala je Međunarodna alijansa za sećanje na Holokausta (IHRA), Savez jevrejskih opština Srbije i Claims Conference.