Spašavanje Srbije: 1915

Spašavanje Srbije: 1915

Spašavanje Srbije: 1915 Spašavanje Srbije. Američka misija i epidemija tifusa u Srbiji 1915.

Centar za primenjenu istoriju tokom 2018. i 2019. godine realizovao je istraživački projekat „Spašavanje Srbije: američka misija i epidemija tifusa u Srbiji 1915“, u cilju upoznavanja javnosti sa važnim istorijskim događajem koji je promenio istorijski tok u Srbiji i svetu u periodu Prvog svetskog rata.

Početkom 1915. godine u Srbiji je zavladala epidemija tifusa. Zbog jako teške situacije u zemlji, uzrokovane početkom Prvog svetskog rata, nedostatkom hrane i lošom higijenom, epidemija se brzo širila izazivajući veliku smrtnost među civilnim stanovništvom. U tom trenutku, zbog nedostatka bolničkog osoblja i lekova, Srbija nije bila u stanju da se suoči s ovom opasnom epidemijom.

Da bi se sprečila epidemija koja je pretila da postane svetskih razmera, Fondacija „Rokfeler“ i američki Crveni krst organizovali su misiju koju je vodio doktor Ričard Strong, jedan od najpoznatijih epidemiologa tog vremena. Američka misija je stigla u Srbiju u aprilu 1915, i, u saradnji sa vlastima u Srbiji, za samo nekoliko nedelja stavila situaciju pod kontrolu, suzbivši epidemiju upotrebom nove metodologije koja će kasnije biti definisana kao „sanitarna revolucija“.

U okviru projekta je realizovana izložba na kojoj su javnosti prikazana arhivska dokumenta, fotografije, novinski članci i prateći tekstovi koji američku misiju u Srbiji opisuju kao važan istorijski događaj koji je ostao nepoznat široj javnosti, a koji je sprečio globalnu katastrofu. Na izložbi je predstavljen i prateći katalog sastavljen od arhivske građe i istorijskih tekstova.

Izložba je gostovala u Šapcu, Boru, Novom Sadu, Užicu i Beogradu.

Istoričar i autor izložbe i publikacije – dr Milovan Pisarri

Koordinatorka projekta: Ružica Dević

Dizajn izložbe: škart

Dizajn i prelom publikacije: Vladimir Opsenica

US-Emb.jpg

Projekat se realizuje uz podršku Ambasade SAD u Srbiji, a u sklopu obeležavanja 100 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između SAD i Srbije.

CPI je član Međunarodne koalicije mesta savesti

Javni čas: Sajmište

Antiratni otpor tokom devedesetih

Okrugli sto: Istorija mentalnog zdravlja

beogradska mesta sećanja na sukobe 90-ih

CPI na Samitu o Zapadnom Balkanu

Javni čas: Zločini nad civilima na Kosovu 1999. godine

Kategorije