Yahad-in Unum seminar za nastavnike

Yahad-in Unum, u saradnji sa Centrom za primenjenu istoriju i Ministarstvom prosvete Republike Srbije, organizovao je 5. i 6. oktobra 2019. godine u Beogradu dvodnevi trening seminar za nastavnike/ce s fokusom na Holokaust mecima u okupiranim sovjetskim teritorijama. 

 

 

Treningu je prisustvovalo 20 nastavnika i nastavnica osnovnih i srednjih škola u Srbiji. Predavači i predavačice na seminaru bili su istoričari/ke i edukatori/ke iz oblasti Holokausta iz organizacija Yahad-in Unum i Centar za primenjenu istoriju.

 

 

 

Agenda seminara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najava seminara

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografije sa seminara