Novi vebsajt - Holokaust u Srbiji

Centar za primenjenu istoriju je tokom 2020. godine realizovao projekat "Mapiranje Holokausta - mesta sećanja u Srbiji", u okviru kojeg je mapirano 9 najvećih logora za Jevreje i Rome tokom Drugog sv. rata. Mapirani logori predstavljeni su na vebsajtu holocaust.rs na interaktivnoj mapi i kroz istorijski tekst koji sadrži najvažnije podatke o ljudima koji su internirani, o komandnoj strukturi i o samom logoru, arhivske fotografije i dokumenta, kao i dodatne resurse za čitanje. Kroz fotografije su prikazana i aktuelna stanja logora, od kojih su neki obeleženi kroz memorijalne ploče i spomenike ilii pretvoreni u memorijalne centre,  dok su drugi bez ikakvih obeležja, u veoma lošem i zabrinjavajućem stanju i zaboravljeni.

Projekat je podržala Američka ambasada u Beogradu.

 

Mapirane lokacije: Topovske šupe, Staro sajmište, Banjički logor, Novi Bečej, Šabac, Borski rudnik, Crveni krst - Niš, Zrenjanin i Subotica.

 

Kao deo aktivnosti, realizovana je i školska izložba o Holokaustu u Srbiji, koja je gostovala u školama i prateća publikacija o mapiranim logorima. I izložba i publikacija se mogu videti online na vebsajtu http://holocaust.rs/izlozba/.

 

 

Projektni tim:

Koordinatorka projekta - Ružica Dević

Istorijski istraživači - Milovan Pisarri i Emilija Cvetković

Autorka publikacije - Emilija Cvetković

Autor izložbe - Milovan Pisarri

Dizajn izložbe - škart

Dizajn i prelom publikacije - Vladimir Opsenica