Seminar za nastavnike "Učiti o Holokaustu"

 

Seminar "Učiti o Holokaustu" u Lazarevcu i Šapcu

 

„Zahtev da Aušvic ne sme da se ponovi, odnosi se pre svega na vaspitanje“ – Adorno

 

Centar za primenjenu istoriju organizovao je trodnevni seminar „Učiti o Holokaustu“ za nastavnike i stručne saradnike srednjih i osnovnih škola. Iako u vreme epidemije korone i pojačanih mera zaštite, seminar je veoma uspešno realizovan dva puta, u Lazarevcu od 25-27. avgusta 2020. u Osnovnoj školi „Knez Lazar“, i u Šapcu od 11-13. septembra 2020. u Muzeju šabačkih Jevreja.

Osnovni cilj seminara bilo je teorijsko i praktično obučavanje nastavnika za bavljenje najtežim ratnim zločinima i društvenim tragedijama u savremenoj istoriji. Predavanja i radionice su bili usmereni na razvijanje svesti kod učesnika da antisemitizam, ksenofobija i drugi oblici mržnje mogu voditi u nove zločine, kao i da razvijanje vrednosnog sistema i kulture sećanja na žrtve kroz obrazovni sistem služe stvaranju pravednijeg društva i kao prevencija zločina.

 

Seminar u Šapcu otvorili su Nela Tonković, direktorka Narodnog muzeja Šabac i Daniel Mosheni Akhavan, politički savetnik Ambasade Savezne Republike Nemačke u Beogradu. Predavači su kroz izlaganja i radionice ponudili nove okvire za rad sa srednjoškolcima i osnovcima u nastavi društvenih nauka i opšteobrazovnih predmeta. Dr Milan Koljanin je učesnicima osvetlio istorijski pristup Holokaustu. Nada Banjanin Đuričić, profesorka sociologije, održala je radionice „Upoznaj Jevreje“, „Nacistička ideologija-mržnja, propaganda i vaspitanje“, „Pedagoška filozofija Jad Vašema - reprezentacija Holokausta u obrazovanju“, „Vozovi života i smrti“ i „Upotreba vizuelnih materijala u nastavi o Holokaustu“ i pružila je praktične predloge za rad sa učenicima na časovima različitih nastavnih predmeta. Dr Milovan Pisarri je govorio o genocidu nad Romima i Topovskim šupama u Beogradu, kao mestu stradanja i sećanja. Vladimir Arsenić, književni kritičar i urednik „Partizanske knjige“ je obradio temu Holokausta u književnosti, uz analizu poezije Dan Pagisa. Dr Predrag Krstić je dao teorijski i filozofski okvir za proučavanje Holokausta i ukazao na opasnosti, dileme i sporna mesta u proučavanju i percepciji Holokausta, što je bila neka vrsta upozorenja nastavnicima da učenje o zločinu nikada nije jednostavno i jednoznačno; problematizovao je percepciju i tumačenje Holokausta kroz izlaganja „Aušvic i obrazovanje“, „Holokaust, filozofija, istorija“. Ružica Marjanović, profesorka srpskog jezika i književnosti ponudila je novo čitanje Dnevnika Ane Frank i Eriha Koša „Vrapci Van Pea“. Stevan Marinković, autor dokumentarnih filmova o stradanju šabačkih Jevreja ponudio je inspirativno predavanje o transportu Kladovo – Šabac. Nikola Mitić, Tatjana Čubrilo, Svetlana Novičić, Jelena Jevrić, govorili su o učenju o Holokaustu na osnovu sopstvenog iskustva u učionici i rada sa učenicima na mestima stradanja i sećanja.

 

Trideset polaznika seminara pokazalo je veliko interesovanje za temu Holokausta. U razgovoru sa Zagorkom Aksentijević, koja je vodila evaluaciju i zatvaranje seminara, istakli su korisnost ponuđene metodologije u smislu povezivanja prošlosti i sadašnjosti. Učesnici su dobili publikaciju „To što radiš važno je – učiti o Holokaustu po preporukama Jad Vašema“ i dodatne nastavne materijale koji prate radionice: razglednice „Upoznaj Jevreje“ i kartice „Nacistička ideologija“ autorke Nade Banjanin Đuričić. Trodnevni seminar za stručno usavršavanje nastavnika „Učiti o Holokaustu“ akreditovan je od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i donosi 24 boda. Zahvaljujući podršci Nemačke ambasade, seminar je bio besplatan za sve učesnike.

 

 

 

 

 

 

 

Seminar za nastavnike "Učiti o Holokaustu", održan u Lazarevcu i Šapcu, deo je projekta "Mapiranje Holokausta - očuvanje logora Topovske šupe" i podržan je od strane Ambasade Savezne Republike Nemačke u Beogradu.