Prijavite se na novi edukativni modul: Prošlost koja traje zauvek?

„Prošlost koja traje zauvek? Kultura i politike sećanja na (post)jugoslovenskom prostoru“ je naziv 3. regionalnog modula koji organizuje Centar za primenjenu istoriju iz Beograda. 

 

Pored generalnog uvoda u kategorijalni aparat studija sećanja, fokus modula će biti na kritičkom promišljanju aktuelnih kultura i politika sećanja u Srbiji i regionu, funkcija koje one imaju u današnjici i njihovoj povezanosti sa širim evropskim i globalnim kontekstom.

 

Teme koje će biti pokrivene ovim modulom tiču se kulture i politika sećanja, društvenih funkcija sećanja i zaboravljanja, uloge sećanja u konstrukcijama kolektivnog identiteta (posebno nacionalnog), narativa, konstruktivnih i destruktivnih modela odnosa prema prošlosti, politika i praksi memorijalizacije sa osvrtom na Srbiju, region i evropska iskustva.

 

Pažnja će biti posvećena i različitim načinima na koji se može pristupati u istraživačkom i metodološkom smislu, kao i u okviru različitih obrazovnih programa.

 

Pristup i metodologija obrazovnog modula


Kako se proučavanjem društvenog sećanja bave različite discipline (istorija, istorija umetnosti, antropologija, arheologija, psihologija, sociologija, filozofija, politologija, studije kulture i roda, postkolonijalne studije i sl.) obrazovni modul ima interdisciplinarni pristup. Metodološki, modul kombinuje teorijske prezentacije i različite metode interaktivnog rada (poput plenarnih dikusija, rada u malim grupama, iskustvenih vežbi, analize video i pisanih materijala). . 


Učesnici_ce će se podsticati na ne samo kritičko promišljanje postojećih praksi memorijalizacije, već i na traganje i definisanje novih, alternativnih pristupa. 

 

Ko se može prijaviti? 

 

Modul je otvoren za učesnike_ce iz Srbije, Hrvatske, Severne Makedonije, Kosova, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Radni jezik modula je BHS.  Namenjen je  svima koji se na različite načine u svom radu bave kulturom i politikama sećanja, a posebno:


-    profesorima_kama istorije, sociologije i građanskog vaspitanja
-    studenti_kinjama dodiplomskih i postdiplomskih studija
-    istraživači_cama, aktivisti_kinjama


Broj mesta na obrazovnom modulu je ograničen. Da biste se prijavili, molimo Vas da popunite ovaj formular najkasnije do 19. 05. 2024. 


Prednost imaju osobe koji dolaze iz malih sredina, pripadnici_ce različitih manjinskih/marginalizovanih grupa, kao i osobe koje do sada nisu učestvovale na regionalnom modulu CPI. 


Troškove prevoza, smeštaja i ishrane snosi organizator. 


Prisustvo je obavezno tokom celog programa obrazovnog modula.


Ukoliko imate pitanja, kontaktirajte nas na mejl centarzaprimenjenuistoriju@gmail.com. Radujemo se vašim prijavama!


Obrazovni modul je deo projekta „Mapiranje mesta sećanja u gradovima u Srbiji“ koji se sprovodi uz podršku The National Endowment for Democracy (NED).