Logor na Sajmištu

 

O vođenju

 

"Jevrejski logor Zemun", poznatiji kao logor na Sajmištu, osnovan je decembra 1941. godine od strane nacističkih snaga u Beogradu u cilju definitivnog uništenja jevrejske, pa i romske populacije Beograda i okupirane Srbije. Do maja 1942. godine kroz njega će proći oko 6.400 Jevreja i 600 Roma. Dok su Romi u većini pušteni, skoro su svi Jevreji ubijeni upotrebom specijalnog gasnog kamiona. Logor će narednih godina biti namenjen interniranju srpskih civila sa teritorija Nezavisne države Hrvatske kao i pripadnika pokreta otpora. Kroz njega će proći oko 30.000 ljudi od kojih jedna trećina će umreti zbog gladi, bolesti ili će biti ubijena. Na mestu nekadašnjeg logora danas se nalaze jedna ploča i jedan spomenik podignuti u znak sećanje na žrtve, dok u zgradama koje su bile u sastavu logora odvijaju se privatne privredne aktivnosti ili služe kao stambene jedinice.3

 

Gde

 

Lokacija se nalazi preko puta centra Beograda, na levoj obali reke Save kod Brankovog mosta. Tokom posete obilazi se prostor na kojem se nalazio logor i prikazuju se zgrade koje su bile u njegovom sastavu. Tematizuju se istorija logora, Holokausta, ali i posleratni odnos prema tom mestu sve do današnjeg stanja i aktuelnih planova za njegovu budućnost.

 

Trajanje

 

1.30h

 

Ukoliko želite da rezervišete vođenje, možete to uraditi putem sekcije na naslovnoj strani vebsajta - Rezerviši, ili putem mejla na centarzaprimenjenuistoriju@gmail.com