Memorijali

Centar za primenjenu istoriju organizuje za sve zainteresovane javna vođenja posvećena sukobima '90ih godina u Jugoslaviji kroz obilaske spomen obeležja u centru Beograda koja su podignuta kao znak sećanja na ove sukobe.

 

 

Uprkos dominantnom narativu da Srbija nije zvanično učestvovala u sukobima koji su se na prostoru nekadašnje Jugoslavije odvijali u poslednjoj deceniji XX veka, memorijalna obeležja postavljena na teritoriji Beograda govore suprotno. Iako zvanični Beograd uporno odbija da govori o odgovornosti za ratove koji su vođeni na teritorijama Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kosova, ali i same Srbije, desetine spomenika podignutih sa ili bez učešća lokalnih vlasti u suprotnosti su sa ovakvim tvrdnjama.

 

Ukoliko želite da rezervišete vođenje, možete to uraditi putem sekcije na naslovnoj strani vebsajta - Rezerviši, ili putem mejla na centarzaprimenjenuistoriju@gmail.com.

 

 

Video sa javnog vođenja