MISIJA

 

Kroz naučna istraživanja, edukaciju i intervencije u javnosti, Centar za primenjenu istoriju (CPI) promoviše primenu istorije u korist društva u cilju razvijanja kritičkog razmišljanja o istorijskim procesima i izgradnje kulture mira. CPI u svom radu koristi interdisciplinaran pristup i metodologiju javne istorije (public history), da bi javnosti približio marginalizovana, nedovoljno istražena i skrajnuta istorijska zbivanja od važnosti za današnje društvo.

 

Centar za primenjenu istoriju u okviru usvojenog strateškog plana organizacije, kroz istraživanje, edukaciju i javne događaje, radi na razvoju dve pogramske celine:

 

HOLOKAUST I GENOCID

 

 • Mesta stradanja
 • Antisemitizam i anticiganizam
 • Komemoracije

 

KULTURA SEĆANJA
 

 • Drugi svetski rat i antifašizam
 • Jugoslavija i nasleđe socijalizma
 • Raspad Jugoslavije
 • Otpor ratu

 

 


 

Više o pojmu javne istorije / public history:

Javna istorija

MISIJA

MISIJA

 

Kroz naučna istraživanja, edukaciju i intervencije u javnosti, Centar za primenjenu istoriju (CPI) promoviše primenu istorije u korist društva u cilju razvijanja kritičkog razmišljanja o istorijskim procesima i izgradnje kulture mira. CPI u svom radu koristi interdisciplinaran pristup i metodologiju javne istorije (public history), da bi javnosti približio marginalizovana, nedovoljno istražena i skrajnuta istorijska zbivanja od važnosti za današnje društvo.

 

Centar za primenjenu istoriju u okviru usvojenog strateškog plana organizacije, kroz istraživanje, edukaciju i javne događaje, radi na razvoju dve pogramske celine:

 

HOLOKAUST I GENOCID

 

 • Mesta stradanja
 • Antisemitizam i anticiganizam
 • Komemoracije

 

KULTURA SEĆANJA
 

 • Drugi svetski rat i antifašizam
 • Jugoslavija i nasleđe socijalizma
 • Raspad Jugoslavije
 • Otpor ratu

 

 


 

Više o pojmu javne istorije / public history:

Javna istorija

TIM

PARTNERI

PRESS