MISIJA

TIM

Milovan Pisarri
Direktor udruženja i istorijski istraživač

BIO

Marijana Stojčić
Programska koordinatorka i istraživačica

BIO

Jasmina Lazović
Istraživačica i saradnica na projektima

BIO

Mirko Medenica
Istraživač i saradnik na projektima

BIO

Nada Banjanin Đuričić
Saradnica na projektima i konsultantkinja

BIO

PARTNERI

PRESS