U okviru projekta realizovana je izložba na kojoj su javnosti prikazana arhivska dokumenta, fotografije, novinski članci i prateći istorijski tekstovi o epidemiji tifusa u Srbiji 1915. godine, stranim zdravstvenim misijama a naročito o američkoj misiji doktora Stronga koja je uspela da spreči dalje širenje epidemije. Izložba je koncipirana kroz četiri istorijskih celine: 1. Srbija 1915.; 2. Početak epidemije; 3. Sanitetske misije; 4. Američka misija.

 

Izložba je tokom 2018. i 2019. godine gostovala u sledećim gradovima:

 

Kulturni centar Šabac, 15 - 24. novembar 2018.

Narodna biblioteka Bor, 28. novembar - 9. decembar

Arhiv Vojvodine, Novi Sad, 13 - 24. decembar 2019.

Istorijski muzej Srbije, 11. februar - 12. mart 2019.

 

Autor izložbe: Milovan Pisarri 

Koordinatorka izložbe: Ružica Dević

Dizajn izložbe: škart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogledajte izložbu:

 

Uvodni pano i I celina (Srbija 1915.)

I celina

 

II celina (Početak epidemije)

II celina

 

III celina (Sanitetske misije)

III celina

 

IV celina (Američka misija)

IV celina

 

V celina (Nakon epidemije)

V celina