Javni čas - Studentski protesti tokom '90ih u Beogradu

 

 

Ocene studentskih protesta tokom devedesetih (posebno onog najmasovnijeg 96/97) danas se često kreću između njihove heroizacije, umnogome obojene optimizmom sećanja samih učesnika/ca i gorčine po pitanju njihovih suštinskih efekata. Na ovom javnom vođenju podsetili smo se tri najznačajnija studentska protesta tokom devedesetih (onog 1991. godine, studentskog protesta 1992. i onog najmasovnijeg 96/97), konkretnih povoda za njih, oblika i formi u kojima su se odvijali, ali i kako je širi društveni kontekst uticao na njihovu artikulaciju i kakav je bio odgovor studenata/kinja na društvene probleme s kojima su se susretali. Ovom prilikom otvorili smo i pitanje koji su dometi i ograničenja ovih studentskih protesta, ali i u kojoj meri je to relevantno za današnjicu.

 

 

 

 

 

Lokacije

 

TERAZIJSKA ČESMA

Nakon opozicionog mitinga 9. marta 1991. godine u koji se završio nasiljem i hapšenjima demonstranata/kinja i izvođenjem tenkova na ulice Beograda, 10. marta počinju studentski protesti koji će trajati naredna četiri dana. Centralno mesto dešavanja ovog studentskog protesta bila je Terazijska česma.

 

 

 

 

 

STUDENTSKI TRG

Studentski protest ’92 je zvanično otpočeo okupljanjem desetak hiljada studenata u 12h ispred zgrade rektorata BU 15. juna 1992. Ovi protesti su trajali od 8. juna do 10. jul 1992. godine i uglavnom su se odvijali ispred i unutar pojedinih fakulteta, što uz uvođenje nekih novih protestnih formi karakteriše i studentske proteste 96/97 koji će se odvijati od kraja novembra 1996. do 21. marta 1997. Ovo mesto je bila prilika da razgovaramo konkretnim povodima za oba protesta ’92 i 96/97, njihovim zahtevima i ciljevima, organizaciji i formi u kojima su se odvijali.

 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIJA SRBIJE (RTS)

Zahtev za slobodom medija je konstanta u studentskim protestima i ‘91, ‘92 i 96/97, a RTS se video kao jedan od simbola moći režima i gotovo obavezna tačka (i studentskih) protestnih marševa (šetnji) tokom protesta 96/97. Kroz razgovor o diskursu otpora i o otporu, ovo mesto je bila prilika i da otvorimo pitanje o idejnim (pa, i ideološkim) osnovama studentskih protesta, koji su dometi i ograničenja ovih studentskih protesta, kao i u kojoj meri je to relevantno za današnjicu.

 

 

 

 

 

 

Video sa javnog vođenja