Logor Topovske šupe

Mapiranje Holokausta – očuvanje logora Topovske šupe je naučno-istraživački projekat Centra za primenjenu istoriju, koji ima za cilj da javnosti predstavi  istoriju logora Topovske šupe. Projektni tim namerava da tokom 2019. i 2020. godine izvrši istoriografsko istraživanje logora, mapiranje lokacije i dokumentovanje trenutnog stanja kako bi se trajno očuvalo sećanje na logor i žrtve logora. Istoriografsko istraživanje sastoji se od prikupljanja arhivske građe u arhivima u Srbiji i Nemačkoj, intervjua, izrade baze podataka žrtava logora i objavljivanje rezultata na vebsajtu projekta. U cilju podizanja svesti domaće i međunarodne javnosti, projektni tim je pokrenuo javnu kampanju za zaštitu sećanja na logor i njegove žrtve kao prvi korak ka izgradnji trajnog memorijala Topovske šupe.

 

 

 

Donator(i): International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), Claims Conference, Savez jevrejskih opština Srbije, Ambasada Savezne Republike Nemačke u Beogradu

 

Trajanje: 01.06.2019. - 31.10.2020.

 

Partner(i): Culture & More (Nemačka)

 

Vebsajt projekta: http://topovskesupe.rs/

 

 

Logor Topovske šupe

Mapiranje Holokausta – očuvanje logora Topovske šupe je naučno-istraživački projekat Centra za primenjenu istoriju, koji ima za cilj da javnosti predstavi  istoriju logora Topovske šupe. Projektni tim namerava da tokom 2019. i 2020. godine izvrši istoriografsko istraživanje logora, mapiranje lokacije i dokumentovanje trenutnog stanja kako bi se trajno očuvalo sećanje na logor i žrtve logora. Istoriografsko istraživanje sastoji se od prikupljanja arhivske građe u arhivima u Srbiji i Nemačkoj, intervjua, izrade baze podataka žrtava logora i objavljivanje rezultata na vebsajtu projekta. U cilju podizanja svesti domaće i međunarodne javnosti, projektni tim je pokrenuo javnu kampanju za zaštitu sećanja na logor i njegove žrtve kao prvi korak ka izgradnji trajnog memorijala Topovske šupe.

 

 

 

Donator(i): International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), Claims Conference, Savez jevrejskih opština Srbije, Ambasada Savezne Republike Nemačke u Beogradu

 

Trajanje: 01.06.2019. - 31.10.2020.

 

Partner(i): Culture & More (Nemačka)

 

Vebsajt projekta: http://topovskesupe.rs/

 

 

PUBLIKACIJE

PRESS