Mapiranje Holokausta

Tim Centra za primenjenu istoriju realizuje tokom 2020. godine istraživački projekat o logorima za Jevreje i Rome u Srbiji za vreme Drugog svetskog rata – Mapiranje Holokausta: mesta sećanja u Srbiji. Mapirano je ukupno 9 lokacija (Banjica, Topovske šupe, Sajmište, Novi Bečej, Zrenjanin, Šabac, Niš, Subotica i Bor) koje su predstavljene onlajn kroz arhivska dokumenta, savremene fotografije i prateće istorijske tekstove. Kao deo aktivnosti realizovana je i školska izložba o Holokaustu koja će gostovati u 7 gradova u Srbiji. Otvaranje prve izložbe organizovano je 2. marta 2020. godine u Prvoj beogradskoj gimnaziji, a krajem istog meseca izložba je gostovala u Novom Bečeju. Zbog epidemije Kovida 19, odložena su dalja gostovanja u Trsteniku, Boru, Lazarevcu, Šapcu i Železničkoj školi u Beogradu. Uz izložbu je pripremljena i prateća publikacija o logorima, koja će biti dostupna tokom trajanja izložbe. Preuzmite publikaciju: Publikacija

 

 

Projekat podržava: Ambasada SAD u Srbiji

 

Trajanje: 01.09.2019. - 30.06.2020.

 

Partner(i): -

 

Vebsajt projekta: www.holocaust.rs

 

Mapiranje Holokausta

Tim Centra za primenjenu istoriju realizuje tokom 2020. godine istraživački projekat o logorima za Jevreje i Rome u Srbiji za vreme Drugog svetskog rata – Mapiranje Holokausta: mesta sećanja u Srbiji. Mapirano je ukupno 9 lokacija (Banjica, Topovske šupe, Sajmište, Novi Bečej, Zrenjanin, Šabac, Niš, Subotica i Bor) koje su predstavljene onlajn kroz arhivska dokumenta, savremene fotografije i prateće istorijske tekstove. Kao deo aktivnosti realizovana je i školska izložba o Holokaustu koja će gostovati u 7 gradova u Srbiji. Otvaranje prve izložbe organizovano je 2. marta 2020. godine u Prvoj beogradskoj gimnaziji, a krajem istog meseca izložba je gostovala u Novom Bečeju. Zbog epidemije Kovida 19, odložena su dalja gostovanja u Trsteniku, Boru, Lazarevcu, Šapcu i Železničkoj školi u Beogradu. Uz izložbu je pripremljena i prateća publikacija o logorima, koja će biti dostupna tokom trajanja izložbe. Preuzmite publikaciju: Publikacija

 

 

Projekat podržava: Ambasada SAD u Srbiji

 

Trajanje: 01.09.2019. - 30.06.2020.

 

Partner(i): -

 

Vebsajt projekta: www.holocaust.rs

 

PUBLIKACIJE