Kako koristiti centralne nemačke arhive u vezi sa istraživanjima Drugog svetskog rata i Holokausta u

Sanela Schmid, Christian Schölzel

Tekst namenjen svim istraživačima zainteresovanim da istražuju građu u nemačkim arhivima vezanu za Holokaust u Srbiji, nastao u okviru projekta Mapiranje Holokausta - Očuvanje logora Topovske šupe

DOWNLOAD PDF

arrow