Mapiranje Holokausta - mesta sećanja u Srbiji

Emilija Cvetković

Publikacije je deo šireg istraživačkog projekta o logorima za Jevreje i Rome u Srbiji i predstavlja kratku istoriju logora Topovske šupe, logora na Sajmištu, Banjicu, logora na Crvenom krstu, logora u Novom Bečeju, Šapcu, Zrenjaninu, Subotici i Borski rudnik.

DOWNLOAD PDF

arrow